TERMOVÍZNE MERANIA - NH PARTNER

TERMOVÍZNE MERANIA

TERMOVÍZNE MERANIA

Termovízne meranie elektrických zariadení umožňuje počas plnej prevádzky odhaliť prehriatie nedeštruktívnou metódou. Hlavným zdrojom takýchto porúch sú prúdové spoje

Včasné odhalenie takýchto vizuálne často nepostrehnuteľných anomálií prispieva k zníženiu poruchovosti elektrických zariadení a umožňuje predchádzať rôznym haváriám, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú neúmerne vysoké vynaloženie nákladov na opravu a časovú stratu na výrobe.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk