SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU - NH PARTNER

SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

Od 1.7. 2009 vydaním normy STN EN 16 001 prichádza ucelený nástroj na riadenie energie.
Norma STN EN 16 001 implementuje smernica 2006/32/ES (o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách).

Zavedením systému energetického manažérstva získa spoločnosť nástroj na riadenie všetkých energií v spoločností od ich auditu, cez implementáciu až po vyhodnotenie úspor.

Zavedenie normy prináša nie len systém na riadenie ale implementáciou cieľov a postupov aj reálne úspory nákladov.

Viac o tejto problematike v podsekcii Publikačná činnosť.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk