PROJEKCIA ELEKTRO - NH PARTNER

PROJEKCIA ELEKTRO

Spoločnosť NH PARTNER sa zaoberá projekciou v oblasti silnoprúdových inštalácii pre rôzne typy stavieb. V spolupráci so spoločnosťou ANEL s.r.o. pripravujeme projekty elektroinštalácii od rodinných domov cez obchodné a administratívne centrá až po výrobné haly.

Realizujeme projekty :
Projektovú dokumentáciu realizujeme vo všetkých stupňoch (územné konanie, stavebné povolenie a realizačné projekty).

Súčasťou projektovej dokumentácie sú návrhy rozvádzačov, svetlotechnické návrhy, výpočty úbytkov napätia a rozloženia siete, výpočty skratových pomerov. Súčasťou projektu môže byť rozpočet a výkaz výmer.

Referencie

Spoločnosť NH PARTNER sa projekcii silnoprúdovej elektroinštalácie venuje od založenia spoločnosti (od roku 2006), naši projektanti realizujú projekty silnoprúdovej inštalácie už od roku 1996.
Počas existencie spoločnosti sme realizovali viac ako 100 rôznych projektov. Niektoré z nich sú uvedené v referenciách
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk