GREEN MARKETING - NH PARTNER

GREEN MARKETING

Znižovanie spotreby energií a implementácia „green marketingu“ do praxe predstavuje výzvu pre 21. storočie.

Preto je zo strany podnikov v súčasnosti dôležitá plná orientácia marketingových a podnikateľských koncepcií na ekologické aspekty.

Výsledným cieľom týchto marketingových aktivít je propagácia spoločnosti a jej produktov a služieb s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti pri výrobe alebo poskytovaní služby.

Spoločnosť NH PARTNER na základe praktických skúseností z certifikácie ponúka pri implementácii energeticky úsporných opatrení aj spracovanie marketingovej koncepcie pri propagácii týchto riešení.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk