ENERGETICKÝ AUDIT - NH PARTNER

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA

Spoločnosť NH PARTNER sa zaoberá spracovaním energetických auditov v oblasti osvetlenia prevažne výrobno - prevádzkových objektov.

Súčasťou auditu je zhodnotenie existujúceho stavu vrátane merania intenzity osvetlenia a návrh úprav osvetlenia vrátane svetlotechnických výpočtov viacerých alternatív a ich ekonomické zhodnotenie.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk