STN 36 0015 - Meranie intenzity osvetlenia / ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA - NH PARTNER

MERANIE INTENZITY OSVETLENIA

Od roku 2009 sa v rámci energetickej certifikácie vykonáva aj meranie intenzity osvetlenia.

Meranie vykonávame podľa normy STN 36 0015 a slúži na zhodnotenie intenzity osvetlenia certifikovanej budovy.

Okrem potreby energetickej certifikácie vykonávame meranie intenzity osvetlenia aj pre účely kontroly navrhovaného osvetlenia.

Meraním intenzity osvetlenia overujeme aj vlastné svetlotechnické návrhy, ktoré poskytuje spoločnosť NH PARTNER.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk