ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA - NH PARTNER

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA

Energetická hospodárnosť budov

Od 1.1.2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/ 2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Energetickou certifikáciou sa sleduje zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého. Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa podľa spomenutej vyhlášky používajú tri hodnotenia energetickej hospodárnosti.

Spoločnosť NH PARTNER zabezpečuje energetický certifikát pre miesto spotreby “Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie” od roku 2008 v spolupráci s viacerými odborníkmi v oblasti tepelnej ochrany, kúrenia, vetrania.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk