energetická efektívnosť, energetický manažment - NH PARTNER

Energetická efektívnosť, Energetický manažment

Energetická efektívnosť (Energy efficiency), kľúčový pojem Európy nasledujúceho obdobia. Znižovanie spotreby energie je jedným z hlavných cieľov Európskej únie. V Európe existuje významný potenciál úspor energií v budovách aj v priemysle, preto Európska únia prijala plán, znížiť spotrebu energií o 20% do roku 2020.

Spoločnosť NH PARTNER ponúka ucelený systém manažovania spotreby energii od zistenia skutkového stavu (energetický certifikát, audit, due diligence) cez návrhy opatrení a ich realizácia (projekty a implementácia) až po efektívne riadenie a manažovanie spotreby (systém energetického manažmentu).

Spoločnosť NH PARTNER ponúka tento systém v oblasti spotreby elektrickej energie a v spolupráci s ďalšími spoločnosťami ponúka tento systém aj v oblasti celkovej spotreby energie.
2011 - 2012 © NH PARTNER | webdesign © micarp.sk